نوشته‌ها

روش پایدار سازی گودبرداری ها

روش پایدار سازی گودبرداری ها در شرکت خاکبرداران

روش پایدار سازی گودبرداری : روش های مختلفی برای پایدارسازی و استحکام بخشی به مکان های گودبردای شده وجود دارد ، که در ادامه به معرفی و بررسی برخی از این موارد می پردازیم , با گروه خاکبرداران همراه باشید…

روش پایدار سازی گودبرداری

۱) روش پایدار سازی گودبرداری میخ کوبی

اول از هر چیزی باید بدانید که میخ کوبی با نام دیگر نیلینگ نیز شناخته می شود. از این روش پیش تر ها برای پایدار سازی نمودن جداره ها استفاده شده است.روش کار در این روش بدین صورت است که گلاژ سازی دیواره ها در اولین قدم انجام می شود و بعد از آن به وسیله میخ های پنجاه سازی ، شبکه های مش های فولادی نصب می گردند و سپس بتن پاشی روی آنها انجام می گردد که ضخامت آنها چیزی حدود ده تا پانزده سانتی متر خواهد بود. پس از اینکه بتن پاشی به پایان رسید هم اکنون نوبت این می رسد که میلگرد یا کابل ها جا زده شوند و البته حفاری گمانه ها نیز در این قسمت عملی می شود. در ادامه فرآیند گمانه ها را دوغاب سیمان تکمیل می کنند که پس از اینکه دوغاب گیرش مورد نظر گرفت هد نیل ها بسته خواهد شد. بدین صورت نیروی رانش خاک به واسطه مش و شات به هدف نیل ها لحاظ خواهد شد و به واسه نیل ها نیز نیروی هد به توده خاک انتقال داده می شود ؛ می توان این گونه گفت که به واسطه سیستم نیلینگ رامش خاک به خود خاک بر می گردد و مهار خواهد شد.

روش پایدار سازی گودبرداری ها

روش پایدار سازی گودبرداری ها

۲) روش پایدار سازی گودبرداری مهارسازی

روش انکراژ یا همان مهارسازی را برای پایداری سازی خاک برداری ها و شیبها در پروژه های بزرگراهی استفاده می نمایند اما امروزه با توسعه ساخت و سازهای شهری و احساس بیشتر به رعایت نکات ایمنی بیشتر از گذشته ها نیاز است که پایدارسازی دیواره ها در خاک برداری انجام گردد و در محیط های شهری از مهارسازی نیز استفاده می شود.در این روش بعد از اینکه حفرگانه ها و جایگذاری مهاری انجام شد ، قسمتی از انتهای گمانه تزریق می گردد و مهارها به وسیله جک کشیده می شوند. دقت داشته باشید که در سیستم نیلینگ نیروی پیش تنیدگی ویژه ی اعمال نمی شود و به وسیله حرکت توده خاک می باشد که سبب می گردد در میخ ها نیرو ایجاد شود اما در این سیستم به علت پیش تنیدگی مهارها ، پیش از حرکت توده خاک نیروی گسترده ی موجود بوده که موجب می شود تغییر شکل ها کاهش قابل توجهی داشته باشند.

۳)روش پایدار سازی گودبرداری دوخت به پشت

این روش با روش مهارسازی شباهت های زیادی داشته است. در روش دوخت به پشت حفاری به شکل قدم به قدم و از بالا به پایین گود صورت می گیرد. در هر مرحله در بدنه ی دیواره ی گود به وسیله دستگاه های حفاری مخصوص چاهک های افقی یا مایل حفر می گردند.بعد از آن کابل های پیش تنیده در داخل این چاهک ها قرار داده می شوند و در انتهای چاهک ها نیز تزریق بتن شکل می گیرد که سبب می شود این کابل ها دقیقا در خاک مهار گردند.

۴)روش پایدار سازی گودبرداری  دیوار برلنی

دیوار برلنی از ترکیب شمع های فولادی یا بتنی به همراه رویه بتنی هستند.در مورد دیوار برلنی می توان اینگونه گفت که یکی از مهم ترین مزایایی که دارند امکان محاسبه تغییر شکل آنها می باشد.از نرم افزار Plaxis برای بررسی نمودن تغییر شکل ها استفاده می شود.بر اساس آنالیزهای تنش-تغییر ، محاسبه سازه های دیواربرلنی صورت می گیرد.

۵) روش پایدار سازی گودبرداری دیوار دیافراگمی

این روش گودبرداری به علت چگونگی ساختی که دارند با نام دیواره های دوغابی نیز شناخته می شوند.روش کار بدین صورت است که به واسطه دستگاههای حفاری مخصوص،با توجه به شرایط زمین بخشی از دیوار حفاری می شود و بعد به صورت همزمان برای پایداری جداره دیواره حفاری می گردد و از دوغاب بنتونیت برای پیشگیری از ریزش های موضعی استفاده می گردد.جداره دیوار به علت تشکیل کیک بنتونیت در درون دیواره حفاری شده و نفوذ در لایه های دانه ی جداره همواره پایدار می ماند و بعد از اینکه به عمق مورد نظر آرماتور گذاری رسیدند سریعا بتن ریزی را با لوله های ترمی انجام میدهند.

۶) روش پایدار سازی گودبرداری شمع

در روش شمع ها در حاشیه ی قسمتی که می خواهند گودبرداری را درآن انجام بدهند در فاصله های مشخص شده چاه های را به صورت دستی یا با دستگاههای حفاری مخصوص حفر می کنند.عمق چاههای حفر شده حداقل۱/۳ برابر عمق گود باید باشد.پس از اینکه حفر چاه ها به اتمام رسید حالا درون چاه ها به صورت کامل ارماتوربندی می گردد و بعد از آن فرآیند بتن ریزی آغاز خواهد شد.

۷)  روش پایدار سازی گودبرداری میکروپایل

میکروپایل ها می توانند میزان ضریب اطمینان پایداری را در مقابل یک شیب مستعد لغزش بالا ببرند. میکروپایل ها از یک ردیف ریزشمع ساخته می گردد.در واقع می توانیم بگوییم که این ریز شمع ها توده ی از خاک را به توده ی دیگر وصل می کنند که جمعا به شکل سازه حایل وزنی رفتار می نمایند و به صورت قابل ملاحظه ی پایداری را در برابر لغزش شیب به علت مقاومت خمشی، کششی و برشی شان افزایش میدهند.

۸) روش پایدار سازی گودبرداری دیوار حائل

دیواره حائل که با سازه نگهبان نیز شناخته می شود و به عنوان دیواری است که قابلیت این را داشته باشد تا یک سازه را نگه دارد و همچنین برای پایداری دیگر سازه ها به عنوان یک تکیه گاه در این روش پاریدارسازی گودبراری باشد. البته می توان گفت دیوار حائل را برای مهارخاک های تپه یا جلوگیری از ریزش و… نیز می تواند بکار گرفت.

۹) روش پایدار سازی گودبرداری سپرکوبی

در روش سپر کوبی بدین صورت است که برای شروع در اطراف گود سپرهای کوبیده می شود و بعد از آن فرآیند خاک برداری شروع میگردد.پس از آنکه خاک برداری به حدنصاب رسید. در کمرکش سپرها و روی آنها اقدام به نصب تیرهای پشت بند افقی می گردد بعد از آن اتصال بین قیدهای فشاری قائم در جهت عمود بر صفحه ی سپرها به پشت بندهای افقی صورت می گیرد.معمولا سپرهای چوبی برای خاک های غیر سست و عرض کم از نوع چوبی و برای خاک ها ی سست تر و عرض بیشتر فلزی هستند.

۱۰) روش پایدار سازی گودبرداری مهار متقابل

این روش حفاظت خاکبرداری بدین صورت است که برای عرض های کم مناسب خواهد بود.در دو طرف گود در فاصله های مشخص شده ، چاهک های حفر می شود که طول شان باید با عمق گود و مقداری اضافه تر ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ برابر عمق گود باشد.بعد از آن داخل این چاهک ها طبق نقشه و محاسبه ها از پروفیل های فولادی استفاده می شود.بعد بخش بالایی هر دو پروفیل قائم متقابل ذکر شده را به وسیله خرپاهایی یا تیرها به یکدیگر وصل می نماییم.بعد از آن به آهستگی شروع به آغاز فرآیند گودبرداری خواهیم کرد.اگر نیاز باشد باید سیستم مهار متقابل را در قسمت های دیگری از ارتفاع پروفیلهای قائم انجام داد.

۱۱) روش پایدار سازی گودبرداری خرپایی

این روش جز یکی از متداول ترین روش های است که در مناطق شهری از آن استفاده می شود والبته در عین سادگی به تجهیزات ویژه ی نیاز خواهد داشت.به صورت خلاصه می توان اینگونه گفت که شامل مراحلی از قبیل حفر چاه،آرماتوربندی،قرار دادن عضو قائم و بتن ریزی و… می شود.

۱۲) روش پایدار سازی گودبرداری شیب پلکانی

این روش بدین صورت است که برای شروع وسط پلان ها را به شکل شیب دار خاک برداری می کنند و بعد خاک برداری مکان پلکان ها را با توجه نمودن به پلان فونداسیون در فاصله های حداکثر شش متر و به عرض لازم انجام می دهند.بعد از آن پلکان ها را با استفاده از لاشه سنگ یا اجر به شکل پلکان وزنی روبروی حریم خاکبرداری و در مکانی که کنده شده ، اجرا می نماییم و بعد دیگر قسمت را خاک برداری می کنیم و تا جایی که امکان دارد سریع تر دیوار حائل دائمی را اجرا می نماییم.

روش های گودبرداری ساختمان

روش های گودبرداری ساختمان در ایران و جهان

روش های گودبرداری ساختمان : همه ی ما می دانیم که ساختن ساختمان و سازه ها باید با دقت فراوانی صورت بگیرد و شامل مراحل مهمی است که نیاز به نظارت های دقیق سازمان های مربوطه داشته است . هر گونه خطای که در ساخت و سازها صورت بگیرد سبب ایجاد تلفات جانی و مالی خواهد شد و گاهی منجر به اتفاق های خواهد شد که به هیچ عنوان قابل جبران نیستند.

روش های گودبرداری ساختمان

زمانی که از گودبرداری یا پی کنی صحبت می شود یعنی عملیات خاکی که برای کندن محل پی ساختمان ها ، لوله های موجود، دیوارهای حایل، پایه پل در محوطه ساختمان صورت می گیرد و البته این عملیات با ماشین آلاتی صورت می گیرد مطابق رقوم های خواسته در نقشه ها می باشد و عملیات مطابق دستورالعمل دستگاه نظارت بوده است.در تمام مراحل پی کنی و گودبرداری به دلیل مسائل اقتصادی از خاک های که دارای چسبندگی مناسب هستند به عنوان قالب دیواره پی کنی استفاده می شود.

اندازه و ابعاد پی کنی باید طبق نقشه ، مشخصات و دستورات دستگاه نظارت باشد.پی کنی های که ابعاد عمودی و افقی آنها بیشتر باشد از نظر اقتصادی و اجرای به صرفه نیستند. اگر این امکان وجود نداشته باشد که برای اجرای کارهای بتنی با تهیدات ضروری از جبهه خاک برداری شده ، استفاده کرد و همچنین بستن قالب امری اجتناب ناپذیر باشد می توان به مقدار مورد نیاز و حداکثر هفتاد سانتی متر در کوتاه ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه کرد که البته اینکار باید با تایید دستگاه نظارت صورت بگیرد.

در روش گودبرداری وقتی که از ماشین الات در عملیات خاک برداری استفاده می شود ، لازم می شود که رقوم نهایی گودبرداری تا پانزده سانتی متر با دست انجام شود و شیب های که در نقشه های اجرایی داده شده تنظیم و سپس رگلاژ شود.باید حفاظت نقاطی که پی کنی می شوند از نفوذ آب ، یخ یا پرشدن با هر نوع ضایعات و مصالح انجام شود. باید از روش های رایج برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده شود که می توان به روش های مانند احداق دیوار آب بند ، انحراف مسیر آب زهکشی ، سپر کوبی ، پلاستیک و پمپاژ اشاره کرد.

روش های گودبرداری ساختمان

روش های گودبرداری ساختمان

سازه های نگهبان در گودبرداری

این سازه های انواع مختلفی داشته است که می توان به

۱) مهارسازی

۲)دوخت به پشت

۳)دیواره ی دیافراگمی

۴)سپر کوبی

۵)مهار متقابل

۶)اجرای شمع

۷) روش پلکانی یا منبري

۸) اجراي خرپا

۹) روش جزء به جزء

اشاره کرد.

البتهدر بین روش های گودبرداری ساختمان ، روش اجرای شمع ، اجرای خرپا، مهار متقابل، روش پلکانی در روش های هستند که امروزه بیشتر استفاده می شوند و جز روش های رایج شناخته می شوند.در ادامه این پست سعی کرده ایم این روش ها را به صورت خلاصه برای شما تشریح نماییم. با ما همراه باشید.

اجرای شمع

در این روش بدین صورت است که پیش از اینکه گودبرداری صورت بگیرد، محل شمع ها در حریم زمین گود به فاصله سه تا پنج متر معین می شود و سپس چاه های حفر می شوند که معمولا قطر هشتاد تا صد سانتی متر داشته اند . برای اصول طول گیری میزان عمق این چاه ها به اندازه ارتفاع گود برداری و بعلاوه بیست و پنج تا سی و پنج سانتی متر ارتفاع گودبرداری ضروری می باشد.بعد از آن باید به واسطه آرماتور های طولی و خاموت های دور پیچ چاهی که کنده شده را مسلح کنیم و در نهایت بتن ریزی را انجام بدهیم و با رعایت حریم شمع ها برای گودبرداری اقدام نماییم.از مزیت های که این روش داشته است می توان به هزینه های پایین آن در پروژه های گسترده و همچنین سرعت زیاد عملیات اجرایی و دست و پاگیرنبودن آن اشاره نمود.

استفاده از این روش می توان تا عمق پنج متر را اقتصادی دانست و زمانی که گودبرداری با عمق زیاد باشد از مهار مایل اتکا به شمع می توان استفاده نمود تا اجرای شمع بتنی سود آور و مقرن به صرفه باشد. البته این امکان نیز محیا است تا به جای اینکه از شمع های درجا استفاده شود ، شمع های پیش ساخته بکار گرفته شود.اما به علت اینکه مشکلات اجرایی در پروژه های شهری وجود دارد باید از شمع ها به شکل درجا استفاده گردد.

مهار متقابل

در میان روش های گودبرداری ساختمان این روش به مهار شمع شباهت داشته است ولی در درون چاهک ها به جای اینکه از میلگرد و بتن استفاده شود از پروفیل های فولادی اچ شکل ، طبق محاسبه ها و نقشه های اجرایی بکار گرفته می شود.

در این روش نیز مثل روش اجرای شمع ها ، عمق چاهها در نظر گرفته می شود ولی باید بگونه ی انتخاب طول پروفیل صورت بگیرد که تا حدودی انتهای فوقانی آن از تراز فوقانی گود بالاتر قرار بگیرد.بعد از آن بخش فوقانی پروفیل را به یکدیگر وصل می کنیم که این کار به کمک تیر یا خرپاهایی صورت می گیرد و در نهایت برای گودبرداری اقدام می نماییم.

در صورتی که تا حدودی عمق گود پایین تر رود ، برای اینکه اطمینان بیشتری را حاصل کنیم ، سیستم مهار متقابل را در قسمت های دیگری از ارتفاع پروفیل قائم اجرا می کنیم همچنین باید سیستم مهار متقابل در جهت عمود بر سیستم باشد با به عبارت دیگر در جهت عمود بر طول استفاده شود.

برای اینکه از پایداری پروفیل ها اطمینان حاصل شود می توان بخش های تختانی پروفیل در پایین ترین تراز از چاه قرار دارند را حداقل تا عمق یک متر مسلح و بتن ریزی نمود. برای گودبرداری های که عرض کمی دارند می توان از این روش گودبرداری استفاده کرد و البته مزیت های مانند جاگیر نبودن یا هزینه پایین و سرعت زیاد در اجرای کار را می توان برای این روش نام برد.

روش گودبرداری سپر کوبی

زمان های که در اطراف مکان گودبرداری فضای کار برای کارکردن دستگاه چکش باشد یا خاک مکان ریزشی یا خیلی سست باشد می توان از این روش (روش سپر کوبی) استفاده کرد.

روش های گودبرداری ساختمان در روش سپر کوبی با احتساب طول گیرداری اول از هر چیزی در اطراف گود سپرها در زمین کوبیده می شوند و بعد از آن گودبرداری را آغاز می نماییم.
باید از پشت بندها و قیدهای فشاری فلزی، در خاک های سست و در گودبرداری های با ارتفاع و عرض زیاد استفاده گردد.

اجراي خرپا در گودبرداری

اجرای خرپا یکی از روش های گودبرداری ساختمان است که در اجرای سازه های نگهبان از آن استفاده می شود و کاربردهای زیادی در مناطق شهری داشته است.برای اینکه این روش استفاده شود ، دو راهکار بکار گرفته می شود.

راهکار اول بدین صورت است که مطمئن تر بوده ولی برای اجرا سخت تر خواهد بود؛ برای شروع مثل روش اجرای شمع ، در مکان عضوهای قائم خرپا چاه های دستی حفر می شود . این چاه ها مثل روش های پیشین هستند و آرماتوربندی انتهای چاه ها به طول کافی صورت می گیرد و در بیرون آن عوض قائم خرپا قرار داده می شود و بعد از آن بتن ریزی را انجام می دهیم.

باید به گونه ی مناسب حدفاصل مابین پروفیل قائم و خاک را با مصالح ساختمان پر کنیم که اینکار با آجر چینی با ملات ماسه سیمان قابل انجام است و بعد از آن گودبرداری خاک بخش های وسطی پلانر انجام می شود و با شیب متناسب حریم همسایه ها را خاک برداری می نماییم.

بعد از آن اجرای فونداسبون عضو مایل خرپا را انجام میدهیم و از یک طرف عوض مایل خرپا را به سمت بالای عضو قائم و از طرف دیگری به صفحه فونداسیون که در امتدا شیب خاک اجرا شده ، متصل می نماییم و به صورت مرحله به مرحله از بالا به پایین خاک برداری بخش شیب دار را انجام می دهیم و مطابق با آن اتصال عضوهای افقی و قطری خرپا را نیز انجام میدهیم.

روش گودبرداری پلکانی یا منبری

در این روش بدین صورت است که به شکل شیب دار ، وسط پلان را خاک برداری کرده و بعد از آن با توجه به پلان فونداسیون مکان پلکان ها را در فاصله حداکثر شش متر و به عرض ضروری و کافی خاک برداری می نمایید. بعد از خاک برداری ، با استفاده از لاشه سنگ و یا اجار و با ملاک خاک و گل به شکل پلکان وزنی در برابر حریم خاک برداری و در مکان کنده شده ، پلکان ها را اجرا می نماییم. در نتیجه برای مابقی بخش ها ، خاکبرداری را تمام می کنیم و تا جایی که امکان پذیر باشد با سرعت بیشتری برای اجرای دیوار حائل دائمی اقدام می نماییم و اگر از آجر با ملات ماسه سیمان استفاده شود باید برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای ایجاد پلکان ها از عیار سیمان مصرفی در حد صد کیلوگرم بر متر مکعب استفاده گردد.

روش گودبرداری جزء به جزء

از این روش های گودبرداری ساختمان زمانی استفاده می شود که عمق گودبرداری کم باشد یا ناپایداری ساختمان همسایه مطرح باشد و بدین صورت است که خاک در این روش به شکل جزء به جزء با عرض کم همراه با شمع کوبی و آجر چینی یا اینکه با سنگ کوبی در زیر ستون های همسایه خاکبرداری می گردد.

نکته) برای اینکه از روش های گودبرداری ساختمان استفاده شود نیاز است که معماران حضور داشته باشند که تجربه کافی در این زمینه دارند و همچنین استفاده از مجریان ذی صلاح نیز امری ضروری است و همچنین در این روش نوع خاک و رعایت نکات ایمنی در خاکبرداری نیز بسیار ضروری می باشد.